AMBEV ADR
2,57 USD -0,06 %

US02319V1035 · Indikasjon · 10:47:12
Åpen2,59
Høy2,60
Lav2,55
Close2,57
1 uke
-4,76 %
1 måned
+0,46 %
Hittil i år
-5,57 %
1 år
-10,63 %
3 år
+13,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.