AMBEV ADR
2,68 USD

US02319V1035 · Indikasjon · 27.02.2024 22:00:00
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+3,68 %
1 måned
+0,55 %
Hittil i år
-4,63 %
1 år
+4,21 %
3 år
+5,54 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.