AMAZON
127,16 USD

US0231351067 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:59
1 uke
-1,49 %
1 måned
-5,70 %
Hittil i år
+47,91 %
1 år
+10,68 %
3 år
-19,13 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.