AMD ADVANCED MICRO DEVICES |
154,89 USD -0,56 %

US0079031078 · Indikasjon · 10:48:04
Åpen157,06
Høy157,73
Lav154,71
Close155,76
1 uke
-14,48 %
1 måned
+0,75 %
Hittil i år
+4,23 %
1 år
+32,12 %
3 år
+81,31 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.