OMXS30
2.216,42 +1,12 %

SE0000337842 · Indikasjon · 18:20:56
Åpen2.193,95
Høy2.218,32
Lav2.186,12
Close2.191,80
1 uke
+6,50 %
1 måned
-0,21 %
Hittil i år
+7,31 %
1 år
+5,90 %
3 år
+49,50 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.