SEB A
110,88 SEK +1,89 %

SE0000148884 · Indikasjon · 21:37:01
Åpen108,53
Høy112,70
Lav0,00
Close108,83
1 uke
-4,52 %
1 måned
-15,50 %
Hittil i år
-8,42 %
1 år
+3,65 %
3 år
+67,81 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.