JERONIMO MARTINS
21,26 EUR +0,66 %

PTJMT0AE0001 · Indikasjon · 08:38:48
Åpen21,22
Høy21,49
Lav20,99
Close21,12
1 uke
+7,10 %
1 måned
+9,19 %
Hittil i år
+4,42 %
1 år
-1,91 %
3 år
+31,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.