GALP ENERGIA SGPS
13,46 EUR

PTGAL0AM0009 · Indikasjon · 08.12.2023 21:59:46
1 uke
-2,29 %
1 måned
-0,07 %
Hittil i år
+4,32 %
1 år
+14,48 %
3 år
+46,92 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.