GALP ENERGIA SGPS
14,04 EUR +0,30 %

PTGAL0AM0009 · Indikasjon · 15:00:20
Åpen13,98
Høy14,91
Lav13,42
Close14,00
1 uke
+0,64 %
1 måned
+12,96 %
Hittil i år
+8,91 %
1 år
+40,15 %
3 år
+63,09 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.