ENERGIAS DE PORTUGAL
4,71 EUR

PTEDP0AM0009 · Indikasjon · 22.03.2023 21:59:56
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-1,09 %
1 måned
-0,99 %
Hittil i år
-0,28 %
1 år
+7,94 %
3 år
+45,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.