ENERGIAS DE PORTUGAL
4,61 EUR -0,41 %

PTEDP0AM0009 · Indikasjon · 21:59:57
Åpen4,65
Høy4,70
Lav4,59
Close4,63
1 uke
+0,79 %
1 måned
-5,17 %
Hittil i år
-2,39 %
1 år
-0,84 %
3 år
+8,49 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.