AHOLD DELHAIZE |
29,55 EUR -1,09 %

NL0011794037 · Indikasjon · 19:03:41
Åpen29,73
Høy29,49
Lav29,27
Close29,88
1 uke
-0,44 %
1 måned
+5,04 %
Hittil i år
+13,22 %
1 år
-6,22 %
3 år
+14,21 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.