AHOLD DELHAIZE |
28,01 EUR -0,32 %

NL0011794037 · Indikasjon · 15:25:11
Åpen28,16
Høy28,54
Lav0,00
Close28,10
1 uke
-0,27 %
1 måned
-4,10 %
Hittil i år
+7,85 %
1 år
-6,04 %
3 år
+13,29 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.