FERRARI
272,70 EUR -0,26 %

NL0011585146 · Indikasjon · 09:41:02
Åpen270,65
Høy273,30
Lav268,45
Close273,40
1 uke
-2,31 %
1 måned
-4,92 %
Hittil i år
+35,40 %
1 år
+41,69 %
3 år
+75,69 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.