FERRARI
279.55 EUR

NL0011585146 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:58
1 uke
+2.25 %
1 måned
-4.44 %
Hittil i år
+38.96 %
1 år
+46.90 %
3 år
+79.03 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.