POSTNL
1,25 EUR

NL0009739416 · Indikasjon · 27.02.2024 21:59:50
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-8,19 %
1 måned
-9,50 %
Hittil i år
-12,26 %
1 år
-25,21 %
3 år
-64,23 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.