KON.VOPAK NV
31,99 EUR

NL0009432491 · Indikasjon · 21.03.2023 21:25:34
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+4,39 %
1 måned
+5,82 %
Hittil i år
+11,23 %
1 år
+12,62 %
3 år
-29,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.