WOLTERS KLUWER |
153,55 EUR -0,52 %

NL0000395903 · Indikasjon · 21:59:56
Åpen153,70
Høy155,50
Lav155,45
Close154,35
1 uke
-0,07 %
1 måned
+0,52 %
Hittil i år
+19,54 %
1 år
+36,82 %
3 år
+70,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.