WOLTERS KLUWER |
153,25 EUR

NL0000395903 · Indikasjon · 21.06.2024 21:59:58
1 uke
+0,33 %
1 måned
+4,00 %
Hittil i år
+19,31 %
1 år
+32,28 %
3 år
+84,53 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.