STMICROELECTRONICS |
36,69 EUR -0,06 %

NL0000226223 · Indikasjon · 17:49:58
Åpen36,62
Høy36,54
Lav36,54
Close36,71
1 uke
-5,68 %
1 måned
-8,33 %
Hittil i år
-19,45 %
1 år
-15,05 %
3 år
+15,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.