STMICROELECTRONICS
40,17 EUR

NL0000226223 · Indikasjon · 22.09.2023 21:59:58
1 uke
-2,87 %
1 måned
-7,89 %
Hittil i år
+19,81 %
1 år
+14,43 %
3 år
+58,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.