STMICROELECTRONICS |
37,53 EUR -3,17 %

NL0000226223 · Indikasjon · 15:16:26
Åpen38,67
Høy37,95
Lav37,95
Close38,76
1 uke
-1,98 %
1 måned
+2,59 %
Hittil i år
-17,24 %
1 år
-9,43 %
3 år
+26,60 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.