STMICROELECTRONICS
43,42 EUR

NL0000226223 · Indikasjon · 01.03.2024 21:59:59
1 uke
+4,43 %
1 måned
+7,36 %
Hittil i år
-4,58 %
1 år
-5,15 %
3 år
+38,27 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.