AEX
725,55

NL0000000107 · Indikasjon · 28.09.2023 17:36:01
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-0,84 %
1 måned
-2,19 %
Hittil i år
+3,48 %
1 år
+13,17 %
3 år
+31,52 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.