AEX® |
911,16 -0,53 %

NL0000000107 · Indikasjon · 17:35:57
Åpen915,55
Høy915,73
Lav909,26
Close916,04
1 uke
-0,04 %
1 måned
+3,23 %
Hittil i år
+15,80 %
1 år
+18,66 %
3 år
+27,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.