DB X-TRACKER MSCI USA TRN
108,94 EUR

LU0274210672 · Indikasjon · 31.03.2023 21:59:58
1 uke
+2,58 %
1 måned
+0,78 %
Hittil i år
+4,21 %
1 år
-7,33 %
3 år
+64,48 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.