TENCENT HOLDINGS |
369,12 HKD +0,09 %

KYG875721485 · Indikasjon · 14:08:00
Åpen370,61
Høy369,63
Lav369,63
Close368,77
1 uke
-4.51 %
1 måned
-3.06 %
Hittil i år
+26.62 %
1 år
+10.67 %
3 år
-33.56 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.