MEIJI HOLDINGS
6.423,22 JPY +0,39 %

JP3918000005 · Indikasjon · 16:26:00
Åpen6.421,94
Høy6.479,96
Lav6.368,78
Close6.397,98
1 uke
+0,94 %
1 måned
+1,32 %
Hittil i år
-4,87 %
1 år
-5,60 %
3 år
-15,93 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.