FUJIKURA |
2.680,61 JPY +3,04 %

JP3811000003 · Indikasjon · 10:46:22
Åpen2.685,44
Høy2.691,27
Lav2.674,78
Close2.601,62
1 uke
+3,01 %
1 måned
+25,01 %
Hittil i år
+147,22 %
1 år
+197,65 %
3 år
+424,13 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.