TREND MICRO |
6.421,46 JPY +1,32 %

JP3637300009 · Indikasjon · 09:01:40
Åpen6.453,52
Høy6.464,91
Lav6.406,75
Close6.337,87
1 uke
-2,27 %
1 måned
-12,55 %
Hittil i år
-14,93 %
1 år
-4,82 %
3 år
+8,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.