CENTRAL JAPAN RAILWAY
17.218,37 JPY +0,67 %

JP3566800003 · Indikasjon · 21:56:02
Åpen17.122,83
Høy17.361,88
Lav16.985,62
Close17.104,39
1 uke
+1,62 %
1 måned
+0,37 %
Hittil i år
+6,15 %
1 år
+8,00 %
3 år
-8,47 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.