KONAMI
7.826,72 JPY +4,90 %

JP3300200007 · Indikasjon · 13:53:11
Åpen7.767,96
Høy8.001,28
Lav7.714,10
Close7.461,04
1 uke
+3,36 %
1 måned
+17,17 %
Hittil i år
+31,25 %
1 år
-9,83 %
3 år
+101,33 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.