KONAMI
6.305,28 JPY -0,76 %

JP3300200007 · Indikasjon · 17:50:13
Åpen6.230,05
Høy6.344,74
Lav6.197,72
Close6.353,80
1 uke
+0,68 %
1 måned
+2,02 %
Hittil i år
+5,80 %
1 år
-15,45 %
3 år
+125,86 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.