KURARAY
1.174,61 JPY +1,01 %

JP3269600007 · Indikasjon · 20:39:03
Åpen1.169,77
Høy1.180,55
Lav1.161,87
Close1.162,85
1 uke
-2,10 %
1 måned
-3,44 %
Hittil i år
+10,79 %
1 år
+10,55 %
3 år
+6,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.