KYOWA HAKKO KIRIN
2.623,57 JPY -1,75 %

JP3256000005 · Indikasjon · 10:16:40
Åpen2.636,00
Høy2.644,53
Lav2.621,96
Close2.670,31
1 uke
-0,23 %
1 måned
+0,18 %
Hittil i år
-12,99 %
1 år
-16,51 %
3 år
-10,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.