KYOWA HAKKO KIRIN
2.874,16 JPY -0,83 %

JP3256000005 · Indikasjon · 21:44:25
Åpen2.878,26
Høy2.911,55
Lav2.872,81
Close2.898,25
1 uke
+0,30 %
1 måned
+20,99 %
Hittil i år
+21,19 %
1 år
-2,29 %
3 år
-3,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.