EISAI |
6.601,43 JPY +0,45 %

JP3160400002 · Indikasjon · 14:26:31
Åpen6.585,24
Høy6.650,90
Lav6.496,22
Close6.571,58
1 uke
-1,14 %
1 måned
-0,65 %
Hittil i år
-8,21 %
1 år
-26,98 %
3 år
-29,07 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.