BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
4,88 EUR -1,23 %

IT0005508921 · Indikasjon · 22:00:00
Åpen4,91
Høy4,82
Lav4,82
Close4,94
1 uke
-1,84 %
1 måned
+12,85 %
Hittil i år
+60,23 %
1 år
+92,32 %
3 år
-78,96 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.