BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
4,45 EUR

IT0005508921 · Indikasjon · 21.06.2024 21:59:59
1 uke
+2,82 %
1 måned
-10,50 %
Hittil i år
+45,99 %
1 år
+88,28 %
3 år
-81,91 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.