SAIPEM
1,30 EUR +1,01 %

IT0005495657 · Indikasjon · 11:14:59
Åpen1,31
Høy1,33
Lav1,30
Close1,29
1 uke
-1,47 %
1 måned
-13,78 %
Hittil i år
+10,47 %
1 år
+14,74 %
3 år
-41,40 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.