FTSE MIB
32.945,00

IT0003465736 · Indikasjon · 01.03.2024 19:59:51
1 uke
+0,78 %
1 måned
+7,35 %
Hittil i år
+8,01 %
1 år
+20,60 %
3 år
+41,61 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.