FTSE MIB
28.130,50

IT0003465736 · Indikasjon · 29.09.2023 19:58:18
1 uke
-1,46 %
1 måned
-2,63 %
Hittil i år
+16,53 %
1 år
+38,11 %
3 år
+47,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.