ENI
12,57 EUR +0,84 %

IT0003132476 · Indikasjon · 16:35:12
Åpen12,55
Høy12,64
Lav0,00
Close12,47
1 uke
+2,48 %
1 måned
-10,84 %
Hittil i år
-7,98 %
1 år
-4,03 %
3 år
+72,74 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.