ENI
14,84 EUR

IT0003132476 · Indikasjon · 21.09.2023 21:59:58
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-3,60 %
1 måned
+5,29 %
Hittil i år
+8,43 %
1 år
+30,86 %
3 år
+113,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.