ENEL |
6,33 EUR

IT0003128367 · Indikasjon · 14.06.2024 21:59:59
1 uke
-5,68 %
1 måned
-5,65 %
Hittil i år
-5,80 %
1 år
+3,46 %
3 år
-21,95 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.