ENEL
5,81 EUR +0,44 %

IT0003128367 · Indikasjon · 20:07:15
Åpen5,80
Høy5,87
Lav5,81
Close5,79
1 uke
-3,83 %
1 måned
-6,27 %
Hittil i år
+12,48 %
1 år
+37,08 %
3 år
-22,42 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.