HERA
2,70 EUR +0,52 %

IT0001250932 · Indikasjon · 14:38:49
Åpen2,69
Høy2,76
Lav2,61
Close2,69
1 uke
-6,34 %
1 måned
-1,78 %
Hittil i år
+4,64 %
1 år
+20,07 %
3 år
-14,83 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.