INTESA SANPAOLO
2,89 EUR

IT0000072618 · Indikasjon · 21.02.2024 21:59:55
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,47 %
1 måned
+4,55 %
Hittil i år
+8,99 %
1 år
+12,98 %
3 år
+36,85 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.