MARUTI SUZUKI INDIA |
7.612,90 INR

INE585B01010 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+2,19 %
1 måned
+8,20 %
Hittil i år
+4,12 %
1 år
+2,65 %
3 år
-21,75 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.