OIL AND NATURAL GAS CORPORATION
93,25 INR

INE213A01029 · +15 Min
1 uke
+2,70 %
1 måned
+18,79 %
Hittil i år
-26,83 %
1 år
-27,12 %
3 år
-52,23 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.