HINDALCO INDUSTRIES |
237,40 INR

INE038A01020 · +15 Min
1 uke
+0,51 %
1 måned
+4,88 %
Hittil i år
+10,78 %
1 år
+8,92 %
3 år
-13,22 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.