INFOSYS |
1.246,80 INR

INE009A01021 · +15 Min
1 uke
-0,50 %
1 måned
+13,35 %
Hittil i år
+69,21 %
1 år
+70,12 %
3 år
+19,65 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.