LINDE |
412,30 EUR +0,41 %

IE00BZ12WP82 · Indikasjon · 17:00:03
Åpen-
Høy-
Lav-
Close410,60
1 uke
+0,78 %
1 måned
-0,19 %
Hittil i år
+10,64 %
1 år
+19,16 %
3 år
+61,68 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.