JAZZ PHARMACEUTICALS
160,48 USD

IE00B4Q5ZN47 · +15 Min
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,30 %
1 måned
+21,58 %
Hittil i år
+7,98 %
1 år
+28,04 %
3 år
+19,32 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.