CHINA MOBILE
62,11 HKD -0,28 %

HK0941009539 · Indikasjon · 11:38:54
Åpen62,12
Høy62,29
Lav61,71
Close62,29
1 uke
-0,85 %
1 måned
+6,19 %
Hittil i år
+19,38 %
1 år
+15,21 %
3 år
+9,89 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.