SWIRE PACIFIC
56,08 HKD +2,65 %

HK0019000162 · Indikasjon · 11:57:59
Åpen55,10
Høy57,94
Lav55,07
Close54,63
1 uke
-1,46 %
1 måned
-8,98 %
Hittil i år
-18,49 %
1 år
-5,70 %
3 år
+51,26 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.