SWIRE PACIFIC |
70,26 HKD -1,94 %

HK0019000162 · Indikasjon · 08:26:29
Åpen70,57
Høy70,57
Lav70,06
Close71,65
1 uke
-3,97 %
1 måned
+0,65 %
Hittil i år
+6,79 %
1 år
+14,00 %
3 år
+31,88 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.