FTSE MIB INDEX
32.694,50

GB00BNNLHW18 · Indikasjon · 23.02.2024 22:05:04
1 uke
+3,03 %
1 måned
+8,53 %
Hittil i år
+7,26 %
1 år
+19,80 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.