FTSE MIB INDEX
32.650,60 -0,13 %

GB00BNNLHW18 · Indikasjon · 13:05:28
Åpen32.650,00
Høy32.704,40
Lav32.556,40
Close32.694,50
1 uke
+2,94 %
1 måned
+7,44 %
Hittil i år
+7,04 %
1 år
+20,61 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.