FTSE MIB INDEX
28.440,00

GB00BNNLHW18 · Indikasjon · 22.09.2023 19:59:09
1 uke
-1,46 %
1 måned
+1,25 %
Hittil i år
+17,81 %
1 år
+30,18 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.