BUNZL
3.059,27 +1,13 %

GB00B0744B38 · Indikasjon · 10:07:01
Åpen3.037,73
Høy3.068,59
Lav3.008,79
Close3.025,14
1 uke
-0,85 %
1 måned
+2,10 %
Hittil i år
+9,41 %
1 år
+2,62 %
3 år
+113,75 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.