CENTRICA
155,77 GBp

GB00B033F229 · Indikasjon · 29.09.2023 20:46:17
1 uke
-6,34 %
1 måned
+4,13 %
Hittil i år
+61,44 %
1 år
+114,36 %
3 år
+290,60 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.