GBP/USD
1,2289 USD +0,60 %

GB0031973075 · Indikasjon · 22:28:04
Åpen1,2329
Høy1,2345
Lav1,2262
Close1,2216
1 uke
+1,91 %
1 måned
+2,28 %
Hittil i år
+1,55 %
1 år
-6,95 %
3 år
+6,45 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.