BP PLC
531,31 GBp

GB0007980591 · Indikasjon · 29.09.2023 21:59:58
1 uke
+0,87 %
1 måned
+9,30 %
Hittil i år
+9,66 %
1 år
+23,42 %
3 år
+131,71 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.