SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY
1.536,26 GBp

GB0007908733 · Indikasjon · 04.10.2023 21:19:01
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-5,38 %
1 måned
-4,69 %
Hittil i år
-12,04 %
1 år
-1,55 %
3 år
+19,93 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.