SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY
1.661,22 GBp

GB0007908733 · Indikasjon · 01.03.2024 17:58:08
1 uke
+4,35 %
1 måned
-1,03 %
Hittil i år
-11,16 %
1 år
-3,07 %
3 år
+23,45 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.