WM MORRISON SUPERMARKETS |
290,47 GBp

GB0006043169 · Indikasjon · 27.10.2021 22:29:05
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,21 %
1 måned
-1,07 %
Hittil i år
+68,97 %
1 år
+71,12 %
3 år
+16,98 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.