IMPERIAL TOBACCO
1.744,61 GBp

GB0004544929 · Indikasjon · 27.02.2024 21:58:01
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
-5,91 %
1 måned
-10,47 %
Hittil i år
-4,61 %
1 år
-16,06 %
3 år
+28,95 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.