FTSE 100 INDEX (KURSINDEX)
7.531,15

GB0001383545 · Indikasjon · 01.12.2023 22:05:04
1 uke
+1.76 %
1 måned
+5.49 %
Hittil i år
-12.36 %
1 år
-12.87 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.