FTSE 100 INDEX (KURSINDEX)
7.669,22

GB0001383545 · Indikasjon · 22.09.2023 21:59:36
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,76 %
1 måned
+5,49 %
Hittil i år
-12,36 %
1 år
-12,87 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.