DASSAULT SYSTEMES
35,52 EUR

FR0014003TT8 · Indikasjon · 02.10.2023 21:59:56
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+1,70 %
1 måned
-2,39 %
Hittil i år
+5,20 %
1 år
-0,49 %
3 år
-77,58 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.