DASSAULT SYSTEMES
43,26 EUR +0,24 %

FR0014003TT8 · Indikasjon · 21:59:59
Åpen43,10
Høy43,01
Lav43,01
Close43,16
1 uke
+0,16 %
1 måned
-9,64 %
Hittil i år
-2,21 %
1 år
+17,07 %
3 år
-74,84 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.