DASSAULT SYSTEMES
43,43 EUR

FR0014003TT8 · Indikasjon · 29.02.2024 21:59:57
Åpen-
Høy-
Lav-
Close-
1 uke
+0,13 %
1 måned
-9,16 %
Hittil i år
-1,81 %
1 år
+18,74 %
3 år
-74,73 %

Indikasjonene som vises er ikke offisielle priser gitt av operatørene av indeksene, men priser beregnet basert på egne modeller av BNP Paribas eller tjenesteleverandører oppnevnt av BNP Paribas.